Mašina za štampanje kartona

Mašina za štampanje kartona je namenjena za štampanje formiranih ili neformiranih kartonskih kutija od hromo kartona, pa do sedmoslojne lepenke u jednoj ili više boja. Za štampanje sedmoslojne lepenke koristi se tanji kliše, a za štampanje kartonskih kutija od hromo kartona deblji kliše. Velika tačnost prilikom štampanja, kao i broj komada postižu se preciznim podešavanjem zazora izmedju gumenih valjaka koji služe za dostavljanje boje do klišea. Mašina može biti izrađena sa ručnim ili automatskim dodavanjem kartona.Karakteristike

Napon mreže

3x380V

Potrošnja energije

1,5KW

Komresovan vazduh

5-8 bar

Radna širina

u zavisnosti od modela 1200-1700mm

Radna dužina

9900mm

Debljina kartona

2,5-8mm

Kapacitet

do 3000kom/h

Širina mašine

radna širina + 250mm

Dužina mašine

3500mm

Visina mašine

1300mm

Težina mašine

u zavisnosti od modela 450-800 kg