MAŠINA ZA LEPLJENJE SA AUTOMATSKIM SKLAPANJEM KUTIJE

Mašina je namenjena za lepljenje kartona posle operacija na mašinama za štancovanje i štampanje. Način rada mašine se sastoji u tome što se karton ubacuje ručno u ulaz mašine odakle se dalji postupak obavlja u automatskom ciklusu. Kada traka prihvati karton , senzor očitava kretanje kartona i na odredjenoj dužini (koja je zadata na tač panelu ) počinje doziranje lepka. Posle doziranja na željenoj dužini u daljem kretanju, kutija se sama sklapa i na izlazu mašine "pegla" . Tako zalepljenja kutija prolazi ispod "prese" koja služi da omogući lepku da se sjedini sa kutijom da ne bi došlo do odlepljivanja pri završetku procesa. U presi karton čeka narednu kutiju koja gura već formiranu. Posle prese zalepljena kutija pada u magacin i tako se proces ponavlja. Sve funkcije ( brzina rada mašine, početak i dužina doziranja se podešavaju na tač panelu). Za rad mašine neophodan je mini kompresor koji služi za dostavljanje lepka do glave za doziranje..

Karakteristike

Napon mreže

3x380V

Potrošnja energije

0,4KW

Komresovan vazduh

5-8 bar

Radna širina

2400mm

Debljina kartona

2,5-8mm

Kapacitet

do 600 kom/h

Širina mašine

1200mm

Dužina mašine

5000mm

Visina mašine

1200mm

Težina mašine

400kg

Maksimalna kutija

600x600x600mm

Minimalna kutija

100x100x100mm

 

 
MAŠINA ZA LEPLJENJE KARTONA

Mašina je namenjena za lepljenje i peglanje kartona. Lepljenje se izvodi prolaskom kartona iznad lepkom nakvašenog valjka, a zatim provlačenjem kartona izmedu valjaka za pritiskanje. U zavisnosti od debljine kartona potrebno je podesiti zazor između valjaka za pritiskanje.

Karakteristike

Kapacitet mašine:

25 kutija/min

Instalisana snaga:

550 W

Napon mreže:

380V

Težina mašine:

150kg