PAKERICE

Linija za pakovanje praškastih materijala u papirne kese
Mašina je namenjena za automatsko pakovanje praškastih proizvoda, prehrambenih i ne prehrambenih. Veličina odmeravanja je 5 kg. Na rubu kese štampa datum. Mašina prihvata ručno postavljenu kesu, dozira, sabija, formira i lepi napunjenu kesu. Doziranje je zapreminsko pomoću spirale. Odmeravanje je mehaničko pomoću elektronske vage, sabijanje se vrši vibracijama, zatvaranje se vrši savijanjem i lepljenjem.
Linija se sastoji iz : 
- praškasti elevator 
- dozirni sistem 
- vibracioni sabijač 
- mašina za formiranje i lepljnje
Napomena: Mašina koja pakuje 1 kg ima kapacitet od 20 pak u minuti.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

12 kom/min

Dužina linije:

6800 mm

Širina linije:

1800mm

Visina linije:

2750mm

Ukupna instalisana snaga:

7 kW

Napon napajanja:

380 V

Automatska mašina sa kragnom za pakovanje praškastih i sitnozrnastih materijala od 50 do 1000g
Mašina je namenjena za pakovanje praškastih i sitnozrnastih materijala od 50 do 1000g.  Formiranje ambalaže obavlja se “kragnom” koja u zavisnosti od veličine pakovanja može biti različitih dimenzija i izmenljiva. Proces je potpuno automatizovan i kontrolisan od strane PLC-a.  Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i dozira materijal koji se pakuje, vari i odseca kesicu. Kesica ovog tipa mašine je sa 3 vara.

Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

800-1800 pakovanja/h

Dozator:

zapreminski (vertikalni - spiralni)

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Težine pakovanja:

50-1000g

Veličina kesica:

max. dužina pakovanja nije ograničena, širina zavisi od veličine kragne

Ambalaža:

sve vrste dupleks i tripleks folija

Kapacitet usipnika:

50l

Pritisak vazduha:

6 bar

Potrošnja vazduha:

200l/min

Dimenzije mašine:

1000x910x2540

Težina mašine:

650 kg

Automatska mašina za pakovanje praškastih materijala od 3 do 40g
Mašina je namenjena za pakovanje praškastih materijala od 3 do 40g.  U zavisnosti od materijala koji se pakuje primenjeni su odgovarajući dozatori. Proces je potpuno automatizovan i kontrolisan od strane PLC-a.  Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i dozira materijal koji se pakuje, vari i odseca kesicu. Kesica ovog tipa mašine je sa 3 vara.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

od 2500 do 5000 kesica/h

Instalisana snaga:

3000 W

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Način doziranja:

spiralni vertikalni i čašati zapreminski

Mašina se koristi za pakovanje ugostiteljskog šećera u kesice do 10gr.

Oblik pakovanja po izboru kupca, može biti cigaret, romb, jastučast i dr. Proces je potpuno automatizovan i kontrolisan od strane PLC-a.  Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i dozira materijal koji se pakuje, vari i odseca kesicu.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

 do 3000 kesica/h

Težine pakovanja:

2-10 g

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Način doziranja:

zapreminski

Oblik kesice:

jastučast, romb, cigaret…

Automatska pakerica za pakovanje meda
Mašina je namenjena za automatsko pakovanje meda i drugih kremastih materijala u pakovanja do 40g. Proces je potpuno automatizovan i kontrolisan od strane PLC-a.  Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i dozira materijal koji se pakuje, vari i odseca kesicu.


                  Tehničke karakteristike

Dozator:

zapreminski

Kapacitet:

900-1800 pakovanja/h

Težine pakovanja:

2-40g

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Pritisak vazduha:

6 bar

Oblik kesice:

 jastučast (može i prema zahtevu)

Folija:

duplex (polipropilen-polietilen, poliester-polietilen)

Potrošnja vazduha:

150 l/min

Kapacitet usipnika:

 10l

Dimenzije mašine:

700x800x1750

 

Automatska mašina za pakovanje čaja u filter vrećice
Mašina je namenjena za pakovanje čaja u filter vrećice bez končića. Proces je potpuno automatizovan i kontrolisan od strane PLC-a.  Mašina formira kesicu iz rolne folije, odmerava i dozira zadatu količinu mlevenog čaja, vari i odseca kesicu. Dozator je zapreminski i moguće je podešavanje zapremine.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

100 kesica/min

Instalisana snaga:

1000 W

Napon mreže:

3 x 380V

Način doziranja:

zapreminski

Veličina kesice:

60x60mm (standardna)

 

Automatska pakerica za pojedinačna pakovanja
Mašina je namenjena za komadna pakovanja proizvoda različitih oblika. U zavisnosti od proizvoda koji se pakuje, projektuje se dozirni sistem. Mašina formira kesicu iz rolne folije. Poslužilac ubacuje proizvod koji se pakuje u cev formirača kese. Senzori detektuju materijal u kesi, nakon čega mašina automatski vari i odseca napunjenu kesu. Proces se zatim ponavlja.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

10-15 pakovanja/min

Dozator:

ručno

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Težine pakovanja:

Nije ograničena

Veličina kesica:

max. dužina pakovanja 250mm, širina zavisi od veličine kragne

Ambalaža:

sve vrste dupleks i tripleks folija

Kapacitet usipnika:

25l

Pritisak vazduha:

6 bar

Potrošnja vazduha:

150l/min

Dimenzije mašine:

700x800x1200

Težina mašine:

250 kg

 

Automatska mašina za pakovanje kašičica
Mašina je namenjena za automatsko pakovanje plasitčnih kašičica u kesice zatvrorene sa 4 vara folijom iz dve rolne. Mašina odmotava foliju i zateže je preko zatezača folije i preko razvoda folije dospeva do grejača. Grejači zatvaraju kesicu sa sve 4 strane. Ispod grejača se nalazi nož za perforaciju koji perforira svaku kesicu (radi lakšeg odvajanja). Zatim zatezači folije povlače foliju do noža za odsecanje. Nož za odsecanje odseca zadati niz kesica.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

1500-2500 pakovanja/h

Dozator:

kofičasti

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Veličina kesica:

definiše se za svaku kašičicu

Ambalaža:

sve vrste dupleks i tripleks folija

Pritisak vazduha:

6 bar

Potrošnja vazduha:

200l/min

Dimenzije mašine:

1400x800x1300

Težina mašine:

650 kg

 

Mašina za pakovanje tečnosti u bočice
Mašina je namenjena za automatsko pakovanje tečnosti u plastične bočice zadatih dimenzija. Radnik ubacuje bočicu u držač bočice, mašina dozira bočicu. Iz spremnika za zatvarače mašina uzima zatvarač i postavlja ga na bočicu. Zatvara bočicu i izbacuje je iz nosača. Bočica pomoću usmerivača dospeva u kutiju za pakovanje. Radom mašine upravlja elektronika.


Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

500-900 pakovanja/h

Dozator:

zapreminski-klipni

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Zapremina dozera:

5-50g

Broj nosača bočica:

8

Ambalaža:

plastična bočica

Kapacitet usipnika:

10l

Pritisak vazduha:

6 bar

Potrošnja vazduha:

250 l/min

Dimenzije mašine:

1400x850x1250

Težina mašine:

300 kg

Automatska mašina za pakovanje peleta
Mašina je namenjena za pakovanje Pelet-a u pakovanje od 15 kg u PVC vreće. Mašina formira vreću iz rolne folije, odmerava i puni materijal koji se pakuje, zavaruje i odseca punu vreću. Radom mašine upravlja elektronika.

Tehničke karakteristike

Kapacitet mašine:

150-300 pakovanja na sat

Dozator:

Vibraciono

Težine pakovanja:

5-15 kg

Veličina vreće:

450x650 mm

Priključni napon:

3x220 V, 50 Hz

Pritisak vazduha:

6 bar

Potrošnja vazduha:

300 l/min

Kapacitet usipnika:

70 l

Broj poslužilaca:

1

Gabariti mašine:

1500x2010x4540

Težina mašine:

1500 kg